12-Maj-2019

Fællesarbejde

Hermed indkaldes til fællesarbejde
Lørdag den 18. maj
Vi mødes ved have nr 44 på Stenstræde
kl. 10:00 og forventer at arbejde til kl 13:00
Opgaven består i
VI SKAL TØMME STENSTRÆDE 44.
Foreningen har lejet en stor container til bortkørsel af alt træværk fra huset.
Vi skal rive det sidste af huset ned og sortere alt træ fra, fylde det i containeren og ellers rydde grunden så meget det er muligt.
Medbring gerne stor hammer og evt. koben.
Tag arbejdstøj på og ikke mindst handsker.

Foreningen er vært ved en øl / vand og en sandwich.

Bestyrelsen

13-April-2019

Beretning - referat samt regnskab

Formandens beretning og referat samt regnskab fra ordinær Generalforsamling 2019 kan læses under Nyt fra bestyrelsen.

28-Marts-2019

Renovation

Beholdere til renovation er nu stillet ud.
I april / maj vil der blive afhentet restaffald samt bioaffald hver 14 dag på følgende dage, torsdag 11/04 - 25/04 samt 09/05, her efter tømmes der hver uge på torsdage.
Genbrug - metal/glas/plast & papir/pap tømmes første gang torsdag 18/04, her efter tømmes der en gang om måneden.

20-September-2018

Overnatning i vinter perioden

Bygningerne må kun anvendes til natophold i sommerhalvåret - 31 marts til 30 september - og herudover kun til kortvarige ophold som weekends og lignende.

20-September-2018

Fælles elfosyning

Vigtig information
Den fælles elforsyning lukkes mandag 01.10.2018 kl 10:00 og vil her efter ikke blive åbnet igen.
Dette skyldes at ZEANET ( tidligere SK - Forsyning ) i dag har aflagt haveforeningen et besøg og oplyst at den fælles elforsyning er ulovlig og skal nedlukkes permanent.
Det lykkedes at få lov til at vente med nedlukningen til 01.10.2018.
Skrivelse vedrørende dette emne vil tilgå formanden inden for kort tid.
Kopi af skrivelse fra ZEANET vil tilgå berørte haveejere straks efter modtagelsen.
Elforsyning vil her efter kun være mulig, ved at haveejer selv får indlagt strøm fra et af de eksisterende el - skabe i haveforeningen, dette er dog en bekostelig affære og løber nemt op i 20000 - 30000 kr pr have

28-Juli-2018

Præmierede haver

Konsulent Tage Kansager har besøgt haveforeningen og følgende haver er blevet præmieret:

Forbundets førstepræmie
J.Hellesen og Ole Tuxen have nr 19

Haveforeningens præmie
Søren Brandstrup have nr 14

07-Juli-2018

Havevanding

Vandingsregler skal overholdes.
Reglerne findes på stander med vejens navn.
Det er absolut forbudt at vande græsplæner.
Overtrædelser takseres med et bødekrav på 500,00 Kr.

30-Maj-2018

Renovation

Affaldet skal fremover sorteres bedre end hidtil, der er derfor kommet 2 nye beholdere, således at der på affaldspladsen nu er 4 beholdere.
1 beholder til restaffald
1 beholder til bioaffald - der må ikke kommes haveaffald i beholderen
1 beholder til blikdåser - glas - plastikbakker / plastikflasker
1 beholder til pap og papir
Restaffald og bioaffald afhentes hver torsdag i sommersæsonen 2018
Øvrige beholdere tømmes en gang hver måned i sommersæonen 2018

02-Januar-2017

Betalingsservice

Betaling af haveleje bedes tilmeldt betalingservice

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.