03-December-2019

Vandforsyningen

Nu kommer frosten
Der lukkes for vandforsyningen til haveforeningen
Lørdag 07.12.2019 kl 10:00
Husk efter at der er lukket for vandet, at åbne dine vandhaner ude som inde for at undgå frostsprængning af rørsystemet.

12-November-2019

Bommen

På grund af genopbygning af hus efter brand på Stenstræde, vil bommen foreløbig forblive åben døgnet rundt.
Håndværkere som står for genopbygning starter tidligt om morgenen og arbejder til sidst på eftermiddagen i byggeperioden, det vil derfor være hensigtsmæssigt af bommen forbliver åben.
Når huset er genopbygget vil bommen blive lukket for vinter sæsonen.
Tidspunkt for lukning oplyses når vi kender slutdato på byggeriet.
.

07-November-2019

Fællesforsikring

Kolonihaveforeningen
Fasanvænget
4220 KorsørKære haveejer i K/H Fasanvænget!

Korsør den 4. november 2019

Vedr. Fællesforsikring!
Efter nogle overvejelser og med nye betingelser, har vi i bestyrelsen besluttet at vi kan tilmelde os de forsikringsmuligheder som vores forbund kan tilbyde, og som er meget attraktive både hvad pris og betingelser angår.
Først vil vi lige slå fast at det er et lovkrav at alle skal ha en brandforsikring når de har en kolonihave. Så hvis du endnu ikke har en sådan skal du som minimum tegne en ren brandskadeforsikring. Har du hus på grunden må vi råde dig til også at tegne en bygningskasko forsikring, og da alle jo også har noget indbo at tegne en forsikring på indboet.
Det er et krav fra Forsikringsselskabet at der mindst er 10 haver der ønsker forsikringen.
Det er ligeledes en betingelse, at alle tilmeldte vælger den samme type forsikring i forhold til kasko og indbo. Alle i foreningen kan godt have en branddækning, men kasko og indbodækning skal være ensartet for alle. Man kan ikke have huse i samme forening med forskellig dækning eller differentieret indbosum. Der er ingen selvrisiko på forsikringen
Præmien vil blive opkrævet sammen med havelejen en gang om året.

Priser pr. år: Brandforsikring
Brand, el-skade og grundejeransvar.
Forsikringen dækker Hovedhuset på max.60 m2. Andre skure, havestuer, carporte mv. er alle dækket af forsikringen på samme måde som hovedhuset
Prisen er kr. 265,00

Bygningskasko
Bygningskaskoforsikringen dækker skader på bygningen i forbindelse med; Stormskade, Sky- og tøbrud, Udstrømning af væsker, Frostsprængninger og snetryk, pludselige skader på bygning, samt tyveri og hærværk.
Der er ingen selvrisiko på forsikringen. Dog gælder der en selvrisiko ved hærværksskader, hvor der ikke foreligger tyveri eller forsøg herpå på kr. 7.000,00.
Prisen er kr. 550,00Indboforsikring
Prisen på indboforsikringen er fastsat efter en dækningssum på op til kr. 300.000,00.
Indboforsikringen dækker skader på indbo i forbindelse med:
Brandskader, stormskader, Sky- og tøbrudsskader, udstrømning af væsker, indbrudstyveri samt hærværk i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå. Ved tyveri, skal der være synlige tegn på indbrud. Dvs. indbo, indbo der ikke er låst inde, dækkes ikke, samt kortslutning af privat indbo, jf. særlige betingelser.
Der er ingen selvrisiko på forsikringen.
Prisen er kr. 310,00

Samlet pris for alle tre kategorier:
Kr. 1.140,00 pr. år.

Priserne og betingelser der her tilbydes er absolut markedets billigste og mest lukrative.

Da vi snarest skal tilmelde vores forening denne kollektive forsikring, hvis der er tilslutning nok vil vi bede jer snarest muligt om at give mig besked. Jeg skal bruge jeres data på:
Forsikringsselskab og policenummer samt hvornår den har hovedforfald og hvornår den er tegnet.

Lad mig få en sms på min tlf. 24 94 95 10. og oplysninger om hvad du ønsker, hele pakken eller kun brandforsikringen?
Indeholdende havenr. Forsikringsselskab og policenr, samt tegningsår og dato.

Jeg er dagligt i haven Stenstræde 47, mellem kl. 10 og 13 – hvis det er nemmere.


Venlig hilsen
For Bestyrelsen

Svend-Aage Larsen
Formand.

04-September-2019

Hækplanter

Har du en dårlig hæk ud mod vejen i din have vil det igen i år være muligt at få hækplanter bøg igennem haveforeningen til udskiftning.
Du skal selv grave gammel hæk op samt bortfjerne denne - ligeledes står du for plantning af din nye hæk straks du har modtaget denne.
Ønsker du hækplanter skal du kontakte formand Svend Åge Larsen Stenstræde 47 mobil: 24949510 senest inden 01.10.2019
Du skal oplyse hvor mange planter du skal bruge - der skal bruges 4 stk pr meter !

04-September-2019

Renovation

Sidste dag for afhentning af genbrugs metal / glas / plast samt papir og pap bliver fredag 20.09.2019.

Sidste dag for afhentning af mad / restaffald bliver fredag 27.09.2019.

Beholdere vil herefter blive fjernet for vinter opbevaring.

27-Juli-2019

Præmierede haver 2019

Følgende haver er blevet præmieret

Svend Åge Larsen Stenstræde 47 ( forbundets præmie ).

Tommy Larsen Postensgang 12 ( haveforeningens præmie ).

13-April-2019

Beretning - referat samt regnskab

Formandens beretning og referat samt regnskab fra ordinær Generalforsamling 2019 kan læses under Nyt fra bestyrelsen.

20-September-2018

Overnatning i vinter perioden

Bygningerne må kun anvendes til natophold i sommerhalvåret - 31 marts til 30 september - og herudover kun til kortvarige ophold som weekends og lignende.

20-September-2018

Fælles elfosyning

Vigtig information
Den fælles elforsyning lukkes mandag 01.10.2018 kl 10:00 og vil her efter ikke blive åbnet igen.
Dette skyldes at ZEANET ( tidligere SK - Forsyning ) i dag har aflagt haveforeningen et besøg og oplyst at den fælles elforsyning er ulovlig og skal nedlukkes permanent.
Det lykkedes at få lov til at vente med nedlukningen til 01.10.2018.
Skrivelse vedrørende dette emne vil tilgå formanden inden for kort tid.
Kopi af skrivelse fra ZEANET vil tilgå berørte haveejere straks efter modtagelsen.
Elforsyning vil her efter kun være mulig, ved at haveejer selv får indlagt strøm fra et af de eksisterende el - skabe i haveforeningen, dette er dog en bekostelig affære og løber nemt op i 20000 - 30000 kr pr have

30-Maj-2018

Renovation

Affaldet skal fremover sorteres bedre end hidtil, der er derfor kommet 2 nye beholdere, således at der på affaldspladsen nu er 4 beholdere.
1 beholder til restaffald
1 beholder til bioaffald - der må ikke kommes haveaffald i beholderen
1 beholder til blikdåser - glas - plastikbakker / plastikflasker
1 beholder til pap og papir
Restaffald og bioaffald afhentes hver torsdag i sommersæsonen 2018
Øvrige beholdere tømmes en gang hver måned i sommersæonen 2018

02-Januar-2017

Betalingsservice

Betaling af haveleje bedes tilmeldt betalingservice

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.