03-Januar-2021

Vamndforsyningen

Nu kommer frosten, vi bliver derfor nød til at lukke for vandforsyningen til haveforeningen.
Vi lukker onsdag 06.01.2021 kl 10:00.
Efter at der er lukket for vandet, skal du åbne dine vandhaner for at udlufte systemet - det er for at undgå frostsprængning af dine vandrør.

02-November-2020

Bommen

Bommen til haveforeningen lukkes for vintersæsonen søndag 15.11.2020 kl 16:00.
Dog vil bommen være åben dagligt i tidsrummet kl 10:00 - 16:00
I tilfælde af hård vinter kan det blive aktuelt at lukke bommen permanent

02-November-2020

Vandforsyningen

Der vil først blive lukket for vandforsyningen til havekolonien når der er udsigt til nattefrost.
Nærmere vil tilgå når dette bliver aktuelt

11-September-2020

Renovation

Sidste dag for afhentning af genbrugsaffald metal / plast samt
pap og papir.
Bliver fredag 18.09.2020

Sidste dag for afhentning af mad / rest affald
Bliver fredag 25.09.2020

Beholdere bliver her efter fjernet for vinter opbevaring

13-August-2020

Præmierede haver

Så har havekonsulenten besøgt haveforeningen - følgende haver er blevet præmieret:
Kolonihaveforbundets førstepræmie
Charlotte og Alf Nygaard have nr 22

Haveforeningens præmie
Valther Olsen have nr 30