07-Juli-2018

Havevanding

Vandingsregler skal overholdes.
Reglerne findes på stander med vejens navn.
Det er absolut forbudt at vande græsplæner.
Overtrædelser takseres med et bødekrav på 500,00 Kr.

07-Juli-2018

Havekonsulentens besøg

Kolonihaveforbundets konsulent Tage Kansager vil besøge haveforeningen mandag 23.07.2018 i tidsrummet kl 16:45 - 17:10.
Medlemmer der ønsker råd og vejledning af konsulenten vedrørende alt i havebrug, bedes meddele dette forinden til haveforeningens formand.
Al råd og vejledning er gratis.

30-Maj-2018

Renovation

Affaldet skal fremover sorteres bedre end hidtil, der er derfor kommet 2 nye beholdere, således at der på affaldspladsen nu er 4 beholdere.
1 beholder til restaffald
1 beholder til bioaffald - der må ikke kommes haveaffald i beholderen
1 beholder til blikdåser - glas - plastikbakker / plastikflasker
1 beholder til pap og papir
Restaffald og bioaffald afhentes hver torsdag i sommersæsonen 2018
Øvrige beholdere tømmes en gang hver måned i sommersæonen 2018

29-April-2018

Beretning og referat samt regnskab

Formandens beretning og referat samt regnskab fra ordinær Generalforsamling 2018 kan læses under Nyt fra bestyrelsen.

15-April-2018

Fællesarbejde

Fællesarbejde på følgende dage i sæsonen 2018.
Lørdag 02.06.2018 - lørdag 07.07.2018 - lørdag 04.08.2018 samt lørdag 08.09.2018.
Vi mødes ved foreningshuset kl 10:00.
Arbejdets art de pågældende dage tilgår senere.
Ændringer i datoer kan blive aktuelt, hvis foreningshuset er udlejet.

30-Marts-2018

Vandforsyningen

Der vil nu blive åbnet for vandforsyningen til havekolonien - dette sker lørdag 31.03.2018 kl 10:00.

25-Marts-2018

Fælles elforsyning

Det er nu lykkedes at etablere den fælles elforsyning i havekolonien

15-Marts-2018

Bommen til haveforeningen

Bommen åbnes permanent lørdag 24.03.2018 kl 10:00
Kørsel til og fra haveforeningen vil her efter være mulig for sæsonen 2018

10-Marts-2018

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i haveforeningens foreningshus
lørdag 14.04.2018 kl 10:00
Dagsorden ifølge vedtægter.
Se den fulde dagsorden på opslagstavle i haveforeningen.

02-Januar-2017

Betalingsservice

Betaling af haveleje samt strøm bedes tilmeldt betalingservice