12-Juni-2020

Ordinær generalforsamling

Ny indkaldelse til Generalforsamling .

Bestyrelsen for H/F Fasanvænget har besluttet at indkalde til afholdelsen af vores Ordinære Generalforsamling 2020.
Efter Corona nedlukningen har regeringen igen lovliggjort forsamlinger med op til 50 deltagere, og vi skønner derfor at det igen er forsvarligt at vi mødes, selvfølgelig med hensyntagen til de sundhedsmæssige forbehold der er gældende.

Afholdelse af Generalforsamlingen er fastsat til
Lørdag den 11. juli 2020 kl. 10.00 i Foreningshuset.

Dagsorden ifølge vedtægter

18-Marts-2020

Renovation sæsonen 2020

Afhentning af restaffald samt bioaffald foretages på fredage.
I perioden 10/04 - 22/05 tømmes hver 14 dag.
I perionen 29/05 - 25/09 tømmes hver fredag.
Beholder med glas – blik – plastik – pap og papir tømmes en gang hver måned.
Tømmes på følgende dage: 01/05 - 29/05 - 26/06 - 24/07 - 21/08 samt 18/09.
Beholdere vil blive sat ud i uge 13

12-Marts-2020

Aflysning / udsættelse på grund af Coronavirus situationen

Ordinær GENERALFORSAMLING

Lørdag den 18. april 2020 kl. 10.00 i Foreningshuset

AFLYST / UDSAT - vil blive afholdt senere

Dagsorden iflg. vedtægterne:

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Regnskab ved kassereren
Behandling af indkomne forslag
Godkendelse af budget og kontingent
Valg til bestyrelsen


På valg er:

Bestyrelsesmedlem Charlotte Nygaard (22) (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Erling Samuelsson (26) (modtager genvalg)

Kasserer Leif E.Hansen (34) (modtager genvalg)

Bestyrelsessuppleant Lindy Nielsen (15) (modtager genvalg)

Revisor Mari-Ann Herløv (9) (modtager genvalg)

Revisor suppleant Søren Klint (37) (modtager genvalg)9. Valg til Vestsjællandskredsen (Repræsentantskabet) 2.medlemmer

Svend-Aage Larsen ( modtager genvalg)

Leif Hansen (modtager genvalg)

10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest lørdag den 1. april 2020.

Venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

02-Marts-2020

Vandforsyningen

Vandforsyningen
Der åbnes for vandforsyningen til haveforeningen
lørdag 14.03.2020 kl 10:00
Husk inden denne dato at lukke din stophane samt alle vandhaner ude og inde.

Det ville være en fordel hvis du kunne kontrollere om dit vand er tæt, samme dag som der åbnes.

02-Marts-2020

Bommen

Bommen til haveforeningen er nu permanent åben for sæsonen 2020
Dette skyldes at arbejdet med at genopbygge Stenstræde 42 langt fra er færdigt