23-November-2018

Vandforsyningen

På grund af varsel om døgnfrost vil der blive lukket for vandet til havekolonien mandag 26.11.2018 kl 10:00
Husk efter at der er lukket for vandet, at åbne dine vandhaner inde som ude for at undgå frostsprængning af rørsystemet !

14-Oktober-2018

Bommen

Bommen til haveforeningen lukkes for vintersæsonen torsdag 01.11.2018 kl 16:00
Dog vil bommen være åben dagligt i tidsrummet kl 10:00 - 16:00
I tilfælde af hård vinter kan det blive aktuelt at at lukke bommen permanent.

14-Oktober-2018

Vandforsyningen

Der vil først blive lukket for vandforsyningen til havekolonien når der er udsigt til nattefrost.
Nærmere vil tilgå når dette bliver aktuelt

20-September-2018

Overnatning i vinter perioden

Bygningerne må kun anvendes til natophold i sommerhalvåret - 31 marts til 30 september - og herudover kun til kortvarige ophold som weekends og lignende.

20-September-2018

Renovation

Sidste dag for afhentning af restaffald / Bioaffald er torsdag 27.09.2018 - beholdere vil her efter blive fjernet for vinter opbevaring.
Beholdere med papir / pap samt emballage af hård plast -metal og glas vil blive tømt sidste gang 04.10.2018.

20-September-2018

Fælles elfosyning

Vigtig information
Den fælles elforsyning lukkes mandag 01.10.2018 kl 10:00 og vil her efter ikke blive åbnet igen.
Dette skyldes at ZEANET ( tidligere SK - Forsyning ) i dag har aflagt haveforeningen et besøg og oplyst at den fælles elforsyning er ulovlig og skal nedlukkes permanent.
Det lykkedes at få lov til at vente med nedlukningen til 01.10.2018.
Skrivelse vedrørende dette emne vil tilgå formanden inden for kort tid.
Kopi af skrivelse fra ZEANET vil tilgå berørte haveejere straks efter modtagelsen.
Elforsyning vil her efter kun være mulig, ved at haveejer selv får indlagt strøm fra et af de eksisterende el - skabe i haveforeningen, dette er dog en bekostelig affære og løber nemt op i 20000 - 30000 kr pr have

28-Juli-2018

Præmierede haver

Konsulent Tage Kansager har besøgt haveforeningen og følgende haver er blevet præmieret:

Forbundets førstepræmie
J.Hellesen og Ole Tuxen have nr 19

Haveforeningens præmie
Søren Brandstrup have nr 14

24-Juli-2018

Fællesarbejde

Fællesarbejdet lørdag 04.08.2018 er aflyst.
Dette skyldes indtrufne omstændigheder.

07-Juli-2018

Havevanding

Vandingsregler skal overholdes.
Reglerne findes på stander med vejens navn.
Det er absolut forbudt at vande græsplæner.
Overtrædelser takseres med et bødekrav på 500,00 Kr.

07-Juli-2018

Havekonsulentens besøg

Kolonihaveforbundets konsulent Tage Kansager vil besøge haveforeningen mandag 23.07.2018 i tidsrummet kl 16:45 - 17:10.
Medlemmer der ønsker råd og vejledning af konsulenten vedrørende alt i havebrug, bedes meddele dette forinden til haveforeningens formand.
Al råd og vejledning er gratis.

30-Maj-2018

Renovation

Affaldet skal fremover sorteres bedre end hidtil, der er derfor kommet 2 nye beholdere, således at der på affaldspladsen nu er 4 beholdere.
1 beholder til restaffald
1 beholder til bioaffald - der må ikke kommes haveaffald i beholderen
1 beholder til blikdåser - glas - plastikbakker / plastikflasker
1 beholder til pap og papir
Restaffald og bioaffald afhentes hver torsdag i sommersæsonen 2018
Øvrige beholdere tømmes en gang hver måned i sommersæonen 2018

29-April-2018

Beretning og referat samt regnskab

Formandens beretning og referat samt regnskab fra ordinær Generalforsamling 2018 kan læses under Nyt fra bestyrelsen.

15-April-2018

Fællesarbejde

Fællesarbejde på følgende dage i sæsonen 2018.
Lørdag 02.06.2018 - lørdag 07.07.2018 - lørdag 04.08.2018 samt lørdag 08.09.2018.
Vi mødes ved foreningshuset kl 10:00.
Arbejdets art de pågældende dage tilgår senere.
Ændringer i datoer kan blive aktuelt, hvis foreningshuset er udlejet.

02-Januar-2017

Betalingsservice

Betaling af haveleje samt strøm bedes tilmeldt betalingservice