17-April-2021

Fællesarbejde

Der indkaldes til fællesarbejde lørdag 24.04.2021 kl 10:00
Vi mødes ved fælleshuset
Arbejdet denne dag er udlægning af genbrugsstabil på fællesveje
Medbring skovl og eventuelt trillebør / trailer

25-Marts-2021

Renovation

Affaldsbeholdere er nu sat ud ved garageanlæg
Husk at sortere dit affald i henhold til Slagelse Kommunes affaldsregulativ

18-Marts-2021

Vandforsyningen

Vandforbruget i havekolonien er nu på et normalt niveau - alle haver burde nu have vand.
Haveejerne opfordres til løbende at holde øje med uregelmæssigheder og straks melde til formanden ved mistanke om brud på vandledningen

14-Marts-2021

Problemer med vandforsyning

Vi har nu måtte lukke for vandforsyningen til Stenstræde idet der er et stort vandforbrug på denne vej - forbruget ligger konstant på 1,3 m3 i timen.
Det har i dag ikke været muligt at konstatere hvor vandspildet er - alle haveejere på Stenstræde bedes derfor kontrollere deres system.
Der vil ikke blive åbnet for vandet på vejen før at utætheden er lokaliseret.

04-Marts-2021

Vandforsyningen

Der åbnes for vandforsyningen lørdag 13.03.2021 kl 11:00
Husk inden denne dato at lukke din stophane samt alle vandhaner ude som inde i din have
Skulle det mod forventning blive hård frost igen vil åbningen blive udsat

25-Februar-2021

Bommen

Bommen til haveforeningen er nu permanent åben
Kørsel til og fra haveforeningen er nu mulig for sommer sæsonen 2021

24-Februar-2021

Fælles bygningsforsikring

Forsikringsselskabet oplyser nu at det er nødvendigt at hæve forsikrings priserne pr 01.04.2021
Brand, el - skade og grundejeransvar stiger fra 280,00 kr til 520,00 Kr
Bygningskasko stiger fra 555,00 kr til 685,00 Kr
Indboforsikring stiger fra 310,00 Kr til 420,00 Kr.
Disse stigninger betyder at fuld forsikring stiger fra 1145,00 Kr til 1625,00 Kr
Forsikringen forfalder til betaling 03.05.2021
Betaling for fælles bygningsforsikring opkræves via betalingsservice

03-Januar-2021

Vandforsyningen

Nu kommer frosten, vi bliver derfor nød til at lukke for vandforsyningen til haveforeningen.
Vi lukker onsdag 06.01.2021 kl 10:00.
Efter at der er lukket for vandet, skal du åbne dine vandhaner for at udlufte systemet - det er for at undgå frostsprængning af dine vandrør.

02-November-2020

Bommen

Bommen til haveforeningen lukkes for vintersæsonen søndag 15.11.2020 kl 16:00.
Dog vil bommen være åben dagligt i tidsrummet kl 10:00 - 16:00
I tilfælde af hård vinter kan det blive aktuelt at lukke bommen permanent

02-November-2020

Vandforsyningen

Der vil først blive lukket for vandforsyningen til havekolonien når der er udsigt til nattefrost.
Nærmere vil tilgå når dette bliver aktuelt

11-September-2020

Renovation

Sidste dag for afhentning af genbrugsaffald metal / plast samt
pap og papir.
Bliver fredag 18.09.2020

Sidste dag for afhentning af mad / rest affald
Bliver fredag 25.09.2020

Beholdere bliver her efter fjernet for vinter opbevaring

13-August-2020

Præmierede haver

Så har havekonsulenten besøgt haveforeningen - følgende haver er blevet præmieret:
Kolonihaveforbundets førstepræmie
Charlotte og Alf Nygaard have nr 22

Haveforeningens præmie
Valther Olsen have nr 30