UDLEJNING AF FORENINGSHUS
Foreningshuset kan lejes i perioden 01.04 - 30.09
Medlemmer af øvrige haveforeninger på Halskov kan også leje foreningshuset
Leje 500,00 kr
Depositum 300,00 kr
Depositum skal betales ved bestilling
Ønsker du at leje foreningshuset, skal du kontakte
Leif Erik Hansen
Mobil: 30316616

 
UDLEJNING AF HAVEFORENINGENS TRAILER
 
Traileren kan lejes for 50,00 kr pr dag
Ønsker du at leje traileren, skal du kontakte
Formand Svend Åge Larsen have nr 47
Mobil  24949510
 

 
Husholdnings affald kan afleveres i perioden
 15 april - 15 september
Affaldet skal sorteres i Bioaffald og restaffald
Bioaffald skal afleveres i Bioposer - restaffald
i klare sække
Indlevering sker i beholdere opstillet ved garageanlæg
Du skal selv skaffe Bioposer og affaldssække
Der kan udleveres Biospand ved henvendelse til formanden
 
Øvrigt affald skal afleveres på KAVO`s genbrugsstation
 Møllevangen 62.

 
Flasker og glas til genbrug
 kan ikke afleveres i haveforeningen
dette gælder også brugte batterier.
Dette skyldes at haveforeningen skal betale for at komme af med disse.
 
Skal afleveres på KAVO`s genbrugsstation
Møllevangen 62.
 

 
ROTTEBEKÆMPELSE
Konstaterer du rotter i din kolonihave,
er du selv pligtig til at kontakte rottefængeren
Henvendelse skal ske til:
Slagelse Kommune Entrepenørservice
Tlf: 58575430