UDLEJNING AF FORENINGSHUS
Foreningshuset kan lejes i perioden 01.04 - 30.09
Medlemmer af øvrige haveforeninger på Halskov kan også leje foreningshuset
Leje 800,00 kr
Depositum 300,00 kr
Depositum skal betales ved bestilling
Ønsker du at leje foreningshuset, skal du kontakte
Leif Erik Hansen
Mobil: 30316616

 
UDLEJNING AF HAVEFORENINGENS TRAILER
 
Traileren kan lejes for 50,00 kr pr dag
Ønsker du at leje traileren, skal du kontakte
Formand Svend Åge Larsen have nr 47
Mobil  24949510
 

 
Husholdnings affald kan afleveres i perioden
 01 april - 30 september
Affaldet skal sorteres i Bioaffald og restaffald ,
papir og mindre pap, emballage af metal - glas  - og hård plast.
Indlevering sker i beholdere opstillet ved garageanlæg
Du skal selv skaffe Bioposer og affaldssække
Der må ikkke fyldes haveaffald i bio beholder
 
Øvrigt affald skal afleveres på KAVO`s genbrugsstation
 Møllevangen 62.
 

 
 
 
ROTTEBEKÆMPELSE
Konstaterer du rotter i din kolonihave,
envendelse skal ske til:er du selv pligtig til at kontakte rottefængeren 
Slagelse Kommune Entrepenørservice
Tlf: 58575430
 
Kan også indberettes via selvbetjening på Slagelse kommunes hjemmeside