Pt ingen ledige haver

Indmeldelse i haveforeningen 150,00 kr

                                                    ------------------------------

Havesalgsansvarlig

Formand Svend Åge Larsen

Stenstræde 47

Mobil:24949510

----------------------------

Man skal have bopæl i Slagelse Kommune for at erhverve en have

-----------------------------------

Haveleje udgør 800,00 kr pr kvartal

med forfald 03/01 - 03/04 -03/07 - 03/10