Foreningen er oprettet i 1969 og ligger på Grønlandsvej 20 A i Korsør

Arealet er lejet af kommunen og udgør 67.600 Kvm

Foreningen består af 49 haver - tidligere bestod foreningen af 86 haver, men de østlige haver beliggende Vibevej og Harestien er nedlagt pr 01.11.2011 på grund af byfornyelse.

Samtlige haver beliggende Postensgang - Drosselstien og Stenstræde er varige haver ifølge ny kolonihavelov nr 476 af 7 juni 2001.

Foreningen råder også over et foreningshus, som lejes ud til fester for haveforeningernes medlemmer, ud over dette bruges huset også til afvikling af bankospil, sommerfest mm.

Haveforeningen er medlem af Kolonihaveforbundets Vestsjællands Kreds.

Del siden